Зима, зима

Hladno

Зима, зима, е па шта је
Ако је зима није лав,
Зима, зима па нека је,
Не боји се ко је здрав.

NP: The Devin Townsend Band „Synchestra“ (2006)